Ontwerp en kalibratie van nieuwe chemische productie-installaties


Challenge

Een massaproductie-installatie in de chemische industrie volledig modelleren om snel de optimale waarden te bepalen voor de kritieke bedrijfsparameters (debiet, temperatuur, gasdruk, enz.).

Resolution

Ontwerp en implementatie van een online toepassing die voor meer dan veertig verschillende fabrieksarchitecturen toelaat om op een eenvoudige en intuïtieve manier de kritische dimensionerings- en werkingsparameters te optimaliseren. Deze toepassing is gebaseerd op een deterministisch model ("digital twin") dat meer dan honderden chemische en thermodynamische vergelijkingen integreert.

Techno

Django/Django REST framework/SQLite3/TypeScript/Angular 7


Een chemische installatie volledig optimaliseren en de complexiteit ervan begrijpen: een echte technische uitdaging, fascinerend en stimulerend!