Analyseplatform voor logistieke stromen van afvalbeheer

RECUPEL

Uitdaging

Recupel is een non-profitorganisatie die instaat voor de opvolging en coördinatie van de recyclage van elektrische apparaten in België. Ze beheren de hele keten, van inzamelpunten overal in het land tot recyclagefaciliteiten. Het monitoren van het hele netwerk genereert een aanzienlijke hoeveelheid gegevens uit verschillende bronnen. Deze gegevens moeten verwerkt en geconsolideerd worden om uitgebreide rapporten en dashboards te genereren, die essentieel zijn om middelen op de juiste manier toe te wijzen. Naarmate de complexiteit van deze gegevens echter toenam, begon de bestaande oplossing onvoldoende performant te worden en werd ze te fragiel en tijdrovend. Als antwoord op deze uitdaging benaderde Recupel ons team bij B12 met het doel een robuustere tool op maat te ontwerpen die deze gegevens efficiënt kon verwerken.

Resultaat

Onze eerste stap bestond uit het creëren van een speciaal webplatform om het volledige netwerk van hun operatie duidelijk te visualiseren, wat resulteerde in een beter begrip van de gegevens. De visualisatie is volledig interactief, zodat het Recupel-team elk deel van het netwerk in detail kan verkennen. Deze eerste stap werd mogelijk gemaakt door de ruwe gegevens om te zetten in een goed ontworpen grafiekstructuur. We gebruikten deze grafiekstructuur om naadloos alle nodige rapporten te produceren, zodat het Recupel-team een gedetailleerde opsplitsing kreeg van alle elektrische apparaten per oorsprong. Om dit te bereiken, biedt het platform het Recupel-team de mogelijkheid om alle complexe regels voor het netwerk in te voeren.

Conclusie

De nauwe samenwerking tussen ons team en Recupel bleek een succes en transformeerde een oud, foutgevoelig en tijdrovend proces in een platform dat binnen enkele minuten nauwkeurige rapporten genereert. Recupel heeft nu meer vertrouwen in de nauwkeurigheid van hun rapporten en heeft onschatbare inzichten verkregen uit hun eigen gegevens.