Toezicht op de bovenleidingen van de Brusselse trams

STIB-MIVB

Challenge

Elke twee weken valt er een tram uit door problemen met de bovenleiding. Dat veroorzaakt vertragingen, verkeersopstoppingen en ontevredenheid bij veel Brusselse pendelaars. Het doel van dit project was problemen op de lijnen in real time te voorzien en op te sporen.

Resolution

In samenwerking met de MIVB en Bagaar hebben we een innovatief bewakingssysteem ontwikkeld om problemen op elektriciteitslijnen te helpen detecteren voordat ze tot storingen leiden, op basis van een AI-gestuurd camerasysteem op maat. Dankzij het systeem kan het onderhoudspersoneel de toestand van de elektriciteitslijnen in bijna realtime volgen.

Techno

Python, PyTorch, NumPy, FastAPI, scikit-learn, GeoPy, OpenCV, Scala, Play, Angular, Kubernetes


Als Brusselaar ben ik erg trots dat ik kan bijdragen aan de opbouw van een duurzaam openbaar vervoersysteem in mijn stad!